OOP

OOP
  • Rozdělení pomůcek:
  1. Pracovní postroje
  2. Lana
  3. Slaňovací pomůcky
  4. Blokanty - lanové svěry
  5. Zachycovače pádu
  6. Karabiny
  7. Smyčky
  8. Ostatní doplňky

 

 

1) Postroje:

    Základní rozdělení na polohovací a zachycovací.

    Polohovací: sedací úvaz (bederní úvaz) je určený pro činnost, při které nehrozí bezprostřední nebezpečí pádu. Použítí pro práce na střechách nebo jiných plochách do sklonu 45°, na vymezení pracovní polohy.

    Zachycovací: celotělový postroj nebo sedací a hrudní úvaz spojený vhodným způsobem, je určený pro práce ve visu a pro veškeré ostatní    činnosti při kterých je pracovník ohrožen pádem z výšky.

 

2) Lana:

    Základní rozdělení: statická (nízkoprůtažná), dynamická.

    Statická: typové označení A nebo B, minimální pevnost 22kN. Běžně používaná typ A průměry- 10mm, 10,5mm, 11mm. Průtah v % cca 3%.     Použití jako pracovní lano pro pracovní polohování nebo pro práce ve visu. Jako zajišťovací musí být doplněno tlumičem pádu.

    Dynamická: typové označení 1(v kroužku)- jednoduché lano, 1/2(v kroužku)- poloviční lano, nebo dva kroužky, které se vzájemně protínají  - dvojité lano. Při pracech ve výškách se používá zpravidla jednoduché lano a to pouze jako zajišťovací.

 

3) Slaňovací pomůcky:

    Podle normy musí mít slaňovací pomůcka používaná při práci ve výškách zabudované samoblokující zařízení. Různé konstrukce od různých výrobců se vesměs shodují na principu ovládací páky. Ovládání je snadné. Pro slaňování stačí buďto páku zmáčkout, nebo za ni tatáhnout. Pokud páku během slaňování pustíme začne fungovat samoblokování. Některé pomůcky jsou konstrukčně provedeny navíc tak, že pokud uživatel při slaňování udělá nějakou chybu a dojde k maximálnímu odblokování pomůcky, uvede se do provozu  pojistka pro tyto případy a pomůcka se na laně zablokuje.