Druhy činností

Výškové práce

Práce ve výškách mají jednoho společného jmenovatele a tím je "nebezpečí pádu". Proti pádu se tedy pracovníci musí chránit nějakými prostředky a ty jsou rozděleny na dvě základní skupiny. Tou první jsou prostředky kolektivní ochrany jako příkladně - lešení, závěsné plošiny, zvedací plošiny, lávky,...

Stavební práce

  Tyto práce jsou svým rozsahem velice různorodé. Můžeme je rozčlenit do mnoha odvětví a oborů. 1) Zednické práce - zdění různých druhů zdiva, omítky venkovní, vnitřní, betonářské práce atd. 2) Opravy a rekonstrukce - zdiva, omítek, sanace, atd. 3) Sádrokatony 4) Obklady a dlažby 5) Tepelné...

Práce s motorovou pilou

  Javor nad elektrickým vedením       Kácení rizikových stromů -  v nepřístupném terénu, v blízkosti budov nebo jiných objektů, v blízkosti elektrického vedení apod. Lípa mezi domy Rozvětvená lípa u kapličky Kácení smrku blízko budovy a vedení

Školení pro práce ve výškách

Je Školení je prováděno dle vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do...