Informace o nás

Firma byla založena 16.6.1994 a její profesní náplň zapsaná v prvním živnostenském oprávnění zní "Provádění prací ve výškách pomocí horolezecké techniky".

Počet pracovníků ve firmě byl po založení ve výši dvou OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Během postupného rozvoje se rozšiřoval jednak počet osob spolupracujících případně zaměstnanců a rovněž se postupně rozšiřovala i pracovní náplň firmy.

Nejdříve na práce zednické, dále pak na práce s motorovou pilou a v neposlední řadě byly zednické práce nahrazeny stavebními pracemi s živnostenským oprávněním na provádění staveb jejich změn a odstraňování. Kromě výrobních činností má ještě firma oprávnění na provádění školení pro práce ve výškách a obchodní činnost mimo oborů vyhrazených zákonem číslo 455/91Sb. o živnostenském podnikání.

Do současné doby se ve firmě vystřídala celá řada pracovníků různých profesí, od kterých se odvíjelo i zaměření činností. Spektrum prováděných prací bylo rozsahu pokrývačských a klempířských prací, zednických a obkladačských prací,  sádrokartonářských prací, montáže střešních oken, kácení stromových porostů v zástavbách, na těžko dostupných místech, byly prováděny jakékoliv práce ve výškách s používáním osobního zajištění od nátěrů střech, konstrukcí, fasád, přes stavební opravy a demolice po čištění skalních stěn a další činnosti spojené s údržbami a opravami budov nebo jejich součástí.

Naše současná činnost

 Pracovní zaměření naší firmy by se dnes dalo rozčlenit na následující obory:

1)Stavební práce

2)Práce ve výškách prováděné s použitím osobního zajištění

3)Práce s motorou pilou

4)Školení pro práce ve výškách

 

Každý z těchto odkazů má celou řadu specifikací a zároveň se některé obory vzájemně neodmyslitelně doplňují. Do mnoha odvětví naší činnosti patří právě používání osobního zajištění, bez kterého by se některé práce nemohly bezpečně provádět. Pro tyto činnosti jsou naši pracovníci pravidelně proškolováni, podle platných předpisů.