Práce s motorovou pilou

Práce s motorovou pilou

 

Javor nad elektrickým vedením

 

 

 

Kácení rizikových stromů -  v nepřístupném terénu, v blízkosti budov nebo jiných objektů, v blízkosti elektrického vedení apod.

Lípa mezi domy

Rozvětvená lípa u kapličky

Kácení smrku blízko budovy a vedení