Školení pro práce ve výškách

Školení pro práce ve výškách

Je Školení je prováděno dle vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

·          

·       Je zaměřené pro provádění prací ve výškách s osobním zajištěním proti pádu a pro pracovní polohování.

·          

·         Druhy školení:

·         1) Základní  - doba trvání dva dny s následujícím programem:

·         1den - teoretická příprava:

·                   seznámení s platnými vyhláškami

·                   pomůcky pro práce ve výškách

·                   vázání uzlů

·                   vyprošťovací postupy

·                   základy první pomoci

·           2 den - praktický výcvik: 

·                   výuka jištění

·                   slaňování s různými pomůckami

·                   používání blokantů a pracovní polohování

·                   výstup po volném laně

·                   zakončení školení složením zkoušky

·           Po úspěšném složení zkoušky je absolventům vydáno Osvědčení pro práce ve výškách ve smyslu NV 362/2005Sb.

·          

·           Podmínka pro vydání Osvědčení:

·                  a)věk 18 let

·                  b) zdravotní způsobilost pro práce ve výškách potvrzená ošetřujícím lékařem.

·          

·           2) Opakovací – doba trvání  jeden den  s programem:

·                   oživení platných předpisů pro práce ve výškách

·                   zopakování zásad pro bezpečný pohyb a práci ve výškách

·                   složení zkoušky

·            Po úspěšném zakončení zkouškou – prodloužení platnosti vystaveného Osvědčení ...

·           Na základě dohody je možné u základního i opakovacího školení  zoršíření praktické výuky.

·                

·          

·            Ceník školení:  základní školení -  2000,-/osoba

·                                 opakovací školení -  600,-/osoba

·                                 rozšířené školení o jeden den + 1000,-/osoba

·          

·             Maximální počet účastníků základního školení – 4 osoby

·          

·             K cenám je účtováno DPH dle platných předpisů.