Výškové práce

Výškové práce

Práce ve výškách mají jednoho společného jmenovatele a tím je "nebezpečí pádu". Proti pádu se tedy pracovníci musí chránit nějakými prostředky a ty jsou rozděleny na dvě základní skupiny. Tou první jsou prostředky kolektivní ochrany jako příkladně - lešení, závěsné plošiny, zvedací plošiny, lávky, můstky a další různé druhy konstrukcí. Do druhé skupiny patří prostředky osobního zajištění pro práce ve výškách, jako jsou postroje, lana, a spousta dalších pomůcek umožňující bezpečný pohyb ve výškách.

Které druhy činností se považují za práce ve výškách? Nejlépe to snad vystihuje formulace z vyhlášky, kde se říká: práce ve výšce je taková práce, která je prováděna v libovolné výšce nad vodou, nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5m na všech ostatních pracovištích a ve všech těchto případech se má používat kolektivní, nebo osobní zajištění.

Z hlediska praktického to znamená, že například umývání oken je práce ve výšce, samozřejmě veškeré práce na střechách, zednické práce, údržby stromů, montáže konstrukcí, rozvodů, revize a sanace strmých terénů nad komunikacemi, atd, atd. Dalo by se pokračovat ve výčtu možností hezky dlouho. Je ovšem dobré vědět, že je upřednostňováno kolektivní zajištění, kde není třeba pracovníky složitě školit, ale ne vždycky je možné, nebo účelné budovat kolektivní zajištění a pak přicházejí na řadu pracovníci, kteří byli proškoleni speciálně pro používání osobního zajištění a jsou schopni provádět všechny různé druhy prací pomocí lanové techniky.

Co všechno se dělá s použitím osobního zajištění:

1) Čištění plášťů budov, nátěry fasád, nátěry střech a oplechování

2) Klempířské, porývačské a tesařské práce

3) Zednické práce - opravy fasád, opravy komínů

4) Práce s motorovou pilou - prořezávání stromů, rozebírání stromů na stojato, v blízkosti budov, elektrického vedení apod.

5) Demolice komínů, demontáže konstrukcí

6) Údržba skalnatých terénů

7) V zimním období odstraňování sněhu, ledu a rampouchů ze střešních plášťů

8) Čištění zásobníků, studní apod.

Rekonstrukce horní části věže

                                                                                                                             Nátěr fasády